Tuesday, March 6, 2007

My Third Book is Coming Up!!!

Whoaaaa!!!

aQ baru dapat kabar kalo satu lagi naskahQ bakal diterbitkan PT. Gramedia Pustaka Utama!!!

Senengnyaaaaaaa!!!

Bener-bener early birthday present deh! :)

Makasih ya, Tuhan, makasiiiihhhh... ;)

I'm blessed,
Steph

1 comment:

Primadonna Angela said...

horee! :) selamat ya steph! kali ini teenlit lagi? bocorannya dooong!